Category: ธุรกิจออนไลน์

ช่องทางทำกินจากธุรกิจออนไลน์

ช่องทางทำกิน จากธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

find jobs online ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจและอื่นๆ อีกมากมาย การเรียนรู้และก้าวให้ทันโลกในยุคนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

วันนี้ผู้เขียนมีมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับช่องทางทำกินจากธุรกิจออนไลน์มานำเสนอค่ะ
การที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเรา ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางทำมาหากินให้มีมากขึ้น เช่นการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า เน้นการนำสินเค้ามาเสนอขาย หรือโฆษณาขายสินค้าผ่านเว็บไซด์เพื่อขยายตลาด เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้น ซึ่งความจริงแล้วคำว่าธุรกิจออนไลน์ไม่แตกต่างจากการทำมาหากินแบบปกติทั่วไป มีความพิเศษและแตกต่างคือ ความสะดวกรวดเร็ว และกว้างไกล

ช่องทางทำกินบนโลกออนไลน์ทำได้ทุกอย่างทุกประเภท  ตัวอย่างง่ายๆ เช่น การเปิดเว็บไซด์ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง อ่านแล้วอาจสงสัยว่าจะขายอย่างไรบนโลกออนไลน์ เพราะเป็นขอกินหรือทำแล้วมาส่งถึงที่ หากสั่งน้อยแล้วจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่อย่างไร นั้นคือมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจช่องทางทำกินจากธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง  ในธุรกิจออนไลน์ทำได้มากกว่านั้นค่ะ Read more

ทำธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นอย่างไรดี

การทำธุรกิจทุกประเภทสิ่งที่สำคัญคือ

mailการวางแผนผู้เขียนเชื่อว่าคนที่คิดจะทำธุรกิจอันดับแรกต้องมีโครงการอยู่แล้วว่าจะทำธุรกิจประเภทไหน อย่างไร โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์
รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ซึ่งอาจจะใช้วิธีโพสสินค้าฝากขายตามเว็บไซด์ต่างๆ โปรโมทสินค้าผ่าน face book หรือสร้างเว็บไซด์เป็นของตนเอง แต่สิ่งที่สำคัญและเป็นปัญหาสำหรับนักธุรกิจออนไลน์ก็คือ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี  วันนี้ ผู้เขียนมีเกร็ดความรู้มาแบ่งปันค่ะ

“ความรู้ ความพร้อม” คือสิ่งสำคัญ การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นการการสื่อสารไร้พรมแดนที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลก ภาษาที่ใช้ หรือแม้แต่ชื่อเว็บไซด์ส่วนใหญ่เป็นสากล ผู้ที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ หรือคำที่ใช้ทับศัพท์ในธุรกิจให้เข้าใจว่าหมายถึง หรือมีความหมายเกี่ยวกับอะไร คำบางคำได้ยินกันจนเคยชินและคุ้นหูแต่เมื่อนำไปใช้อาจสื่อสารกันไม่ถูกต้องชัดเจน เช่น คำว่า  Social network, Social Media, search engine, keyword ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้คุณอาจหาความหมายได้ แต่ควรรู้ความหมายและการนำไปใช้อย่างถูกต้องและเข้าใจ Read more